Základná škola

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen

Oznamy

Oznam o stanovení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD

prosím kliknite sem

  • 19.09.2016 o 16:00 Schôdzky rodičov - plenárne zasadnutie v aule školy
  • 19.09.2016 o 16:30 Schôdzky rodičov triedne zasadnutia

 

 

 

 

Ďalšie informácie

  •  

 

Úvod

Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen je plnoorganizovaná sídlisková škola,  s právnou subjektivitou od 1. apríla 2002. Nachádza sa na najväčšom zvolenskom sídlisku Západ. Prví žiaci ju začali navštevovať v septembri 1991. V kontexte mesta je najmladšou a rozlohou (takmer 17 000 m2)   najväčšou základnou školou. Súčasťou školy je školský klub detí a školská jedáleň.

 

Viac »

 

 
 
 
 
 
 

Aktuality

 
 

 
Naši sponzori:
 
Raiffeisen bank logo