Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
9 Základná škola Mládeže ZvolenHľadať
 
 

Školský klub detí

image.pngPrevádzka:         6.00 – 7.30 / 11.25 – 17.00

Počet oddelení: 8

Počet detí:   240

Poplatok za ŠKD:  8,- €/mesiac
 

Od šk. r.  2017/2018 poplatok za ŠKD  odporúčame platiť v dvoch splátkach – september – december (32 €) do 20. septembra, január – jún (48 €) do 20. januára.  

Priestory: Činnosť prebieha v triedach, deti majú k dispozícii aj tzv. Veľkú herňu ŠKD má možnosť využívať aj športový areál, počítačové učebne, literárnu učebňu, detské ihrisko. 

Skladba dňa je nasledovná: obed, rekreačná a odpočinková činnosť, ďalšia činnosť sa realizuje prostredníctvom tematických oblastí výchovy

(vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedno-enviromentálna, esteticko-výchovná a telovýchovná, zdravotná, športová oblasť). 
 

Výchovné oddelenia ŠKD

Výchovné oddelenie Ročník Vychovávateľka/Vychovávateľ
1. oddelenie 1. ročník Bc. Lenka Brunčáková - 1. A
2. oddelenie 1. ročník Mgr. Oľga Kyseľová - 1. B
3. oddelenie 1. ročník Jana Smreková - 1. C
4. oddelenie 2. ročník Branislava Pohanková - 2. A
5. oddelenie 2. ročník Daniel Plichta - 2. C 
6. oddelenie 3. ročník Anna Konrádová - 3. A
7. oddelenie 3. ročník Bc. Renata Majerová - 3. B
8. oddelenie 4. - 6. ročník Rastislav Konrád - 4. A


 

Otvorené oddelenia ŠKD

Malí výtvarníci    – vedúca: p. vychovávateľka A. Konrádová

Nemčina hrou      – vedúca: p. vychovávateľka J. Smreková

Malí speváci         – vedúca: p. vychovávateľka J. Smreková

Počítačítače        – vedúci: p. vychovávateľ D. Plichta

Malí futbalisti      – vedúci: p. vychovávateľ D. Plichta


Deti navštevujúce tieto oddelenia sa zúčastňujú tiež na súťažiach, kde dosahujú pekné výsledky a tak sa podieľajú na vytváraní dobrého mena školského klubu, ale aj celej školy.

Malí výtvarníci pod vedením p. vychovávateľky Konrádovej sa zapájajú do rôznych výtvarných súťaží, ako Čas páperia, Vianočná pohľadnica, Bienále fantázie, Budimírske studničky a iné.

Malí futbalisti pod vedením p. vychovávateľa Plichtu reprezentujú školu v žiackej lige, na silvestrovskom turnaji, v McDonald cupe.

Malí speváci pod vedením p. vychovávateľky Smrekovej prezentujú svoje umenie v rámci DFS Vretienko na rôznych akciách v škole i mimo nej (Akadémie, Vynášanie Moreny, Deň sídliska, Očovská hruda...).

Školský klub pripravuje tiež školské kolá súťaže Rozprávkový venček – I.kategória

Každý rok v rámci ŠKD organizujeme Pasovanie prvákov do Rádu ŠKD, súťaž v speve ľudovej piesne Slovensko moje, deti vystupujú na akadémiách, ŠKD pripravuje tiež program k Medzinárodnému dňu zdravotných sestier a iné zaujímavé aktivity.

 Značnému záujmu sa teší aj letná prázdninová činnosť.


Školský výchovný program

Školský poriadok ŠKD

 

Vynovená veľká herňa

herna.JPG    herna1.JPG


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka