Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
9 Základná škola Mládeže ZvolenHľadať
 
 

Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca a koordinátor

Mgr. Karin Fóglová – Koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno - patologických javov

E-mail: vychovna.poradca@gmail.com

tel.: 045/5332419

I. Dotazník "Klíma v škole"

 

II. Zameranie výchovného poradenstva:

1. Riešenie výchovných a vzdelávacích problémov žiakov v škole

2. Riešenie otázok prevencie a ochrany žiakov pred negatívnymi vplyvmi

3. Pomoc pri začleňovaní postihnutých žiakov do bežných tried

4. Kariérové poradenstvo – pomoc žiakom v oblasti profesijnej orientácie, poskytovanie

informácií o možnostiach štúdia na SŠ, spolupráca so zástupcami SŠ – prezentácia

študijných i učebných odborov, príprava vstupných dokladov (prihlášok)

5. Poskytovanie metodickej a informačnej pomoci pedagógom, žiakom, rodičom

6. Sprostredkovanie služieb – pedagogických, psychologických, špeciálno – pedagogických

7. Spolupráca s CPPPaP a CŠPP a inštitúciami, ktoré participujú vo výchove a vzdelávaní

 

III. Zariadenia poskytujúce služby v oblasti výchovného, psychologického, špeciálno-pedagogického poradenstva a výchovnej prevencie:

1. Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie – CPPPaP

Dukelských hrdinov 44

Zvolen

tel.: 045/5335502, 045/5332189

e-mail: pppzvolen@stonline.sk

Pracovisko: Kuzmányho nábrežie 18, Zvolen

tel.: 045/5479590

e-mail: cpppapzv@gmail.com

 

V. Webové stránky o možnostiach štúdia na SŠ

www.strednaskola.sk

www.povolania.sk

www.svsbb.sk

www.svsba.sk

www.svspn.sk

www.kamnaskolu.sk


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka