Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
9 Základná škola Mládeže ZvolenHľadať
 
 

Žiacka školská rada


Zasadnutie - hlavná foto.jpgAj v tomto školskom roku 2018/2019 na našej škole prebieha aktívne činnosť žiackej školskej rady (skrátene ŽŠR). Je to reprezentatívny orgán žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. My sme si dali názov ŽŠR Deviatka, keďže našu základnú školu volajú aj Deviatka alebo 9.ZŠ.

Hlavnými úlohami ŽŠR je vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, zastupovať žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladať im svoje stanoviská a návrhy, zastupovať žiakov aj navonok, voliť a odvolávať zástupcu žiakov do rady školy, organizovať rôzne žiacke súťaže a podujatia a podieľať sa na zveľaďovaní a rozvoji našej školy.

ŽŠR môže mať na základných školách 5 až 9 členov a môžu to byť len žiaci 2.stupňa, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Na našej škole voľby prebehli tajným hlasovaním 16.októbra 2017 a zúčastnili sa ich všetci žiaci 2.stupňa, ktorí si zo zástupcov jednotlivých tried zvolili 9 členov do ŽŠR Deviatka. A hoci sú títo žiaci volení na štyri roky, v tomto školskom roku nastali zmeny v dôsledku ukončenia školskej dochádzky niekoľkých z nich. Novou predsedníčkou sa stala žiačka 9.A triedy Lýdia Ondričková, podpredsedníčkou Ivana Dubajová (6.A) a tretím členom výboru je nováčik Ondrej Golian (5.B). Naďalej žiakov zastupujú Katarína Kocúrová (8.A), Samuel Pohl (8.C), Aurel Juraj Loy (7.C) a v našich radoch sme privítali slávnostným zložením sľubu Natáliu Maďarovú (6.B), Margarétu Slamkovú (6.C) a Sofiu Papúchovú (5.A). Pedagogických zamestnancov zastupujú Mgr. Monika Jarná a Mgr. Lucia Balážová, čestnou členkou je aj riaditeľka školy Mgr. Ľubica Tomčíková.

ŽŠR sa vo svojej práci riadi štatútom ŽŠR a pracuje podľa plánu práce na celý školský rok, ktorý je len orientačný, možno ho priebežne doplniť či zmeniť podľa žiackych požiadaviek.

Foto


 

 

Mikulášska zbierka sladkostí 2018

Biela pastelka 2018

Vianočné súťaže 2018

Deň Harryho Pottera

Valentínska pošta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka